วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์

 

 

1. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในการปฎิบัติงาน

3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น การให้ความรู้กับประชาชน

ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และสิทธิเสรีภาพ  และความรู้ต่าง ๆ

4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

5. สนับสนุนการปฎิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด

6. ปรับปรุงและพัฒนารายได้

7. พัฒนาการตรวจสอบภายใน

สายด่วนนายก

นายธีรชัย ดาวเจริญ
นายก อบต.บางเลน
0-3430-1041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 2 คน
วันนี้ 18 คน
เมื่อวานนี้ 65 คน
เดือนนี้ 2,154 คน
เดือนที่ผ่านมา 2,505 คน
ทั้งหมด 279,148 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556