สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพรสิรินทร์ บุญพา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

081-5351686


นายธนาชัย ศรสินชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 

085-2622869

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนภัสชนก   ธรรมเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด


                                                                                                      

                   นางสาวทัชชญา   ศรมยุรา                                       นักวิชาการสารณสุข                                                     นักวิชาการศึกษา

                นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                               ปฏิบัติการ/ชำนาญการ                                               ปฏิบัติการ/ชำนาญกา


                                                                                                                       

                                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                        เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    

นายสุรศักดิ์  พุ่มแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

              

 

             นางสุนิสา ภู่สาย

           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

                       นายสานิตย์ เมืองรามัญ

                                    นักการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

                        

                          นางสาวพรพิมล ศรีสังวาลย์                         

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

            

                                           

นายศุภณัฎฐ์  มูลพญา

 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

       

  นายมงคล    เมืองรามัญ

   พนักงานขับรถยนต์

                                             

  นายสมศักดิ์    จันทร์ละมูล

   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    (คนขับรถขยะ)


 
 

นางสาวกนกพร  สังข์กลมเกลี้ยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นางสาวสุพรรษา   กล่ำพูลสวัสดิ์

ผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวอาทิติยา  บุญสมปอง

ผู้ดูแลเด็ก


 


นายพนานต์   ศรีพัฒน์อินทร์

คนงาน

 

นายวัลลภ   จันทร์ละมูล

คนงานประจำรถขยะ


 

 

นายวรรณะ    ขำสุนทร

คนงานประจำรถขยะ

 

นายแสนคำรณ  จ้างประเสริฐ

คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายด่วน อบต.

นายอำนวย เฉลิมกลิ่น
นายก อบต.บางเลน
โทร. 034301041 ต่อ 111

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 63 คน
เมื่อวานนี้ 65 คน
เดือนนี้ 194 คน
เดือนที่ผ่านมา 2,154 คน
ทั้งหมด 346,874 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556