สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                                

 

   
 

 

 

ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช   แสงจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

 


นางจารุวรรณ   ธรรมเจริญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

 

   
     
 

นางสาวนภัสชนก   ธรรมเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

   
 

 

   
 

นางสาวทัชชญา   ศรมยุรา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   
 

 

   
 

นางพิมพร   เอี่ยมสอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
 

 

ลูกจ้างประจำ

   
 

  

               

 

 

   
 

             นางสุนิสา ภู่สาย

           นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

 

                    นายสานิตย์ เมืองรามัญ

                              นักการ

   
 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

   
 

                               

 

 

ว่าง

 

                      

        

        ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

               

                                           

นายศุภณัฎฐ์  มูลพญา

 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

   
 

 

   
 

   

     

                                                                                    
  
   
 

    นายมงคล    เมืองรามัญ

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

                  นายสมศักดิ์    จันทร์ละมูล

   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    (คนขับรถขยะ)

 

 

 

 
 
 

 

นางสาวกนกพร  สังข์กลมเกลี้ยง

 

 

นางสาวจีรนันท์   เมืองรามัญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 

 

 

 

 

 

 

นายพนานต์   ศรีพัฒน์อินทร์

  นายวัลลภ   จันทร์ละมูล
  คนงานทั่วไป   คนงานประจำรถขยะ
       
 

 

 

 

 

 

ว่าง

 

นายวรรณะ    ขำสุนทร

 

 

  คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถขยะ
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

งานกิจการสภา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 106 คน
เมื่อวานนี้ 46 คน
เดือนนี้ 4,951 คน
เดือนที่ผ่านมา 7,657 คน
ทั้งหมด 265,007 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556