สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

  

 

 

 

 

 

 

นายถวัลย์    ปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

 

   
 


นางจารุวรรณ   ธรรมเจริญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

 

   
     
 

นางนภัสชนก   ธรรมเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

   
 

 

   
 

นางสาวทัชชญา   ศรมยุรา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   
     
 

นางพิมพร   เอี่ยมสอาด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
 

 

ลูกจ้างประจำ

   
 

  

               

                          

 

   
 

             นางสุนิสา ภู่สาย

           นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

 

                                             นายสานิตย์ เมืองรามัญ

                                                          นักการ

   
 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

   
 

                                                     

        นางสาวดวงดาว  โตศรีพลับ

        ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

               

                                           

นายศุภณัฎฐ์  มูลพญา

 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

 

   
 

 

 

   
 

         

                                                                                    
  
   
 

    นายมงคล   เมืองรามัญ

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

                 

                                    นายสมศักดิ์    จันทร์ละมูล

   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    (คนขับรถขยะ)

 

 

 

 

 
 

                            

                      

              นางสาวกนกพร  สังข์กลมเกลี้ยง

                      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                

                                                                                                                                      

               

     

นางสาวจีรนันท์   เมืองรามัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข           

   

                    

                   นายพนานต์   ศรีพัฒน์อินทร์

                  คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณรงค์   มณฑาทิพย์

  คนงานประจำรถข

   

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 
  
                                                     

                         นายใจ    สุวรรรณวงษ

                           คนงานประจำรถขยะ

 

                                               นายสายัณห์    ศรีพัฒน์อินทร์ 

                                                       คนงานประจำรถขยะ     

          

                                                                                                                                                

 

     

                             

 

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 6 คน
วันนี้ 25 คน
เมื่อวานนี้ 206 คน
เดือนนี้ 6,010 คน
เดือนที่ผ่านมา 8,614 คน
ทั้งหมด 215,197 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556