สมาชิกสภาอบต.


นายวิษณุ    พุ่มกุมาร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
     

นายวิรัช  พรประสิทธิ์
รองประธานสภาอบต.บางเลน
 
ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช   แสงจันทร์
เลขานุการสภาอบต.บางเลน
     

นายวิรัช    พรประสิทธิ์
มาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑
 
นายสมบัติ    อ่อนจันทร์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑
     

นายบุญเติม   ชัยรัตน์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๒
 
นายชลอ   สำราญอินทร์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๒
     

นายวิษณุ    พุ่มกุมาร
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๓
 
นายประดิษฐ์   ไทรชมภู
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๓
     

นายอภินันท์    ภู่สาย
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๔
 
นายประเสริฐ  ศรีพัฒน์อินทร์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๔
     

นายสุรินทร์    เกษมจิต
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ ๕
 
นายสำอางค์   อุบลวงษ์ศรี
สมาชิกสภาอบต.บางเลนหมู่ ๕
     

นายวินัย   ศรีสังวาลย์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๖
 

 

 

สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๖

     

นายสมหมาย   มีจั่นเพชร
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๗
 
นายมานะ    ทองไทย
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๗
     

นายอนันต์    เกตุพันธ์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๘
 
นายสุทิน   ศรีสังวาลย์
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๘
     

นายอำนวย   เฉลิมกลิ่น
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๐
 
นายประทวน   เจริญสุข
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๐
     

นายประเสริฐ   คนเที่ยง
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๑
 
นายสมนึก   จันสนธิ
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๑
     

นายสมพงษ์    ใจจ่าง
สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๒
 

 

 

สมาชิกสภาอบต.บางเลน หมู่ที่ ๑๒

     

 

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน อบต.บางเลน

ข้อมูลการดำเนินงาน

แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน

งานกิจการสภา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

คู่มือประชาชน

บุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม
ดูทั้งหมด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถิติเว็บไซต์
ขณะนี้ 3 คน
วันนี้ 105 คน
เมื่อวานนี้ 46 คน
เดือนนี้ 4,950 คน
เดือนที่ผ่านมา 7,657 คน
ทั้งหมด 265,006 คน
นับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556